Valoelle 12 miljoonan dollarin aurinkokennojen toimitussopimus USA:sta

Suomalaisella aurinkosähköteknologialla on kysyntää. Valoe Oyj on solminut IBC-aurinkokennojen toimitussopimuksen merkittävän yhdysvaltalaisen asiakkaan kanssa. Sopimuksen arvo vuodelle 2020 on noin 12 miljoonaa dollaria. Osapuolet ovat sopineet, ettei asiakkaan nimeä toistaiseksi julkaista.  

Valoen uusi IBC-kenno, jota yhtiö kehittää yhdessä eurooppalaisten tutkimuslaitosten kanssa, on tällä hetkellä tehokkainta teollisesti valmistettavaa kennotyyppia. Korkea hyötysuhde ja kestävyys ovat kysytyimmät ominaisuudet aurinkopaneelimarkkinoilla, koska tehokkaiden ja pitkäikäisten paneeleiden käyttöaikana tuotettu sähkö on kustannuksiltaan halvinta (pienin LCOE= the Levelized cost of Energy). Valoen IBC-kenno on kulumaton, eikä se myöskään menetä tehokkuuttaan vanhetessaan. Pitkä käyttöikä ja ekologinen tuotantotapa merkitsevät pienintä hiilijalanjälkeä sekä kierrätettävyyttä, mitkä ovat nousemassa tärkeiksi kriteereiksi paneelimarkkinoilla. 


Valoe sopi helmikuussa 2019 ostavansa liettualaisen Solitekin aurinkokennoliiketoiminnan Vilnasta. Kaksipuoleiset ja suuritehoiset IBC-aurinkokennot on tarkoitus valmistaa Liettuan tehtaalla, jonka valmistuslinjojen muunnostyö IBC-kennoille sopivaksi on käynnissä. 

Tiedote 27.3.2019

VALOE OYJ ON MUKANA EU:N HORISONTTI 2020 -OHJELMAAN KUULUVASSA 15 ME:N HANKKEESSA  

Euroopan unioni on hyväksynyt Horisontti 2020 ohjelmaan kuuluvan tutkimusprojektihakemuksen, jonka on jättänyt konsortio, johon Valoe kuuluu.  

Tutkimusprojektin tavoitteena on parantaa eurooppalaisen aurinkosähköteollisuuden kilpailukykyä kehittämällä tehokkaiden ja  ympäristöystävällisten, mutta edullisten aurinkopaneelien valmistusmenetelmiä. Projekti kestää 36 kuukautta, ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa. 

Projektissa ovat mukana Euroopan johtavat aurinkosähköön ja sen käyttösovellutuksiin osallistuvat tutkimuslaitokset ja materiaalitekniikan johtavia suuryrityksiä. Valoe on projektin ainoa aurinkokennojen valmistaja. Valoen osuus projektista on noin kaksi miljoonaa euroa, josta Euroopan unionin avustus olisi noin 1,4 miljoonaa euroa. 

EU -omission Horisontti 2020 -projektin energiaosion tavoitteita määritellään seuraavasti: http://ec.europa.eu/research/energy/index.cfm?pg=area&areaname=renewable_solar

"Koska aurinkoenergiaa on valtavasti tarjolla, aurinkosähkön odotetaan tulevan tärkeäksi puhtaan sähkön lähteeksi.

Tämä edellyttää, että aurinkosähköjärjestelmien sähkön-tuotannon kustannukset alenevat ja auringonvalon sähköksi muuntamisen hyötysuhde kasvaa.

Aurinkosähköjärjestelmien kehittämisen tukemiseksi EU-komissio rahoittaa tutkimushankkeita, joilla pyritään kehittämään uusia materiaaleja, suunnittelemaan uudentyyppisiä aurinkokennoja ja lisäämään aurinkopaneelien tehokkuutta.

Euroopan aurinkoenergia alan teknologisen johtoaseman palauttamiseksi Euroopan komissio haluaa helpottaa tutkijoiden, teollisuuden ja valmistajien välistä yhteistyötä tukemalla tehokkaita aurinkosähköteknologioita ja integroimalla ne EU: n energiajärjestelmään."

Valoen toimitusjohtaja Iikka Savisalo kommentoi tietoa seuraavasti: ”Valoelle projektilla on suuri merkitys. EU-rahoitus tukee Valoen valitsemaa strategiaa. Vieläkin merkittävämpää on se, että Valoen pitkäjännitteisen kehitystyön tulokset ovat saaneet tunnustusta Euroopan johtavilta asiantuntijoilta ja muulta alan teollisuudelta. Teemme parhaamme, että Valoe pystyisi hyödyntämään projektin ja uudet partnerisuhteet kaupallisen menestyksen nopeuttamisessa!”